Gården

Gården köptes på 1940-talet av Lasses farfar, Gunnar Johansson, som bedrev ett litet jordbruk

 

Flygfoto från 1940-talet

 

Gården 2017

Flygfoto 2017

 

01.02.2015 vinter i Suckunge

Gunnar Johansson